STK (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 69.400 Đồng/cp)

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK: HOSE): Giá bán tiếp tục tăng trong Q4/2021

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 69.400 Đồng/cp

Tăng: +14,7%

Giá hiện tại (tại ngày 02/11/2021): 60.500 Đồng/cp

Luận điểm đầu tư: STK công bố lợi nhuận ròng Q3/2021 là 62,4 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ từ mức so sánh thấp năm ngoái do giá polyester tăng. Công ty cũng cho biết về triển vọng Q4/2021 và những năm sau đó. Bên cạnh việc hưởng lợi từ giá sợi thế giới tăng, kết luận gần đây về cả hai đợt điều tra chống bán phá giá tạo điều kiện cho STK tăng sản lượng tiêu thụ trong nước và thị trường Mỹ. Trong dài hạn, chúng tôi ước tính dự án Unitex sẽ tăng công suất kể từ 2023, hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Do đó, chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm từ 43.300 đồng/cp lên 69.400 đồng/cp (tiềm năng tăng 14,7%). Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với STK.

Add your comment

Giấu Tiền An Toàn

Ai cũng biết rằng Lạm Phát theo thời gian sẽ khiến TIỀN mất giá, nhưng đem hết đi Đầu Tư liệu rằng có An Toàn

Kiếm Tiền

Những kinh nghiệm về Đầu Tư, Kinh Doanh, Kiếm Tiền thực tế của chính bản thân mình

Du Lịch

Những địa điểm Du Lịch sẽ không còn thú vị nếu trên hình ảnh một kiểu mà thực tế lại khác hẳn hoàn toàn