FMC (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 61.000 Đồng/cp)

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 61.000 Đồng/cp

Tăng: +22,7%

Giá hiện tại (tại ngày 22/11/2021): 49.700 Đồng/cp

FMC công bố doanh thu thuần đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+0,3% so với cùng kỳ) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 56 tỷ đồng (-19,6% so với cùng kỳ). NPATMI giảm do chi phí vận chuyển cao (+148% so với cùng kỳ) và việc chuyển nhà máy An San thành công ty con mới là Khang An Foods (KAF). Theo đó, FMC đã hoàn thành lần lượt 81% và 72% kế hoạch năm về doanh thu thuần và LNTT.

Công ty đã dự trữ đủ nguyên liệu để sản xuất trong Q4/2021 và không bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu tăng cao và hưởng lợi từ giá bán bình quân cải thiện. Ban lãnh đạo FMC tin rằng công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt (và thậm chí vượt) kế hoạch năm. Việc phát hành riêng lẻ được đề xuất cho C.P.Việt Nam (tương đương 11,11% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 50.000 đồng/cổ phiếu) sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại C.P lên 24,9% sau phát hành và tăng 327 tỷ đồng để mở rộng công suất của FMC.

Cổ phiếu FMC xứng đáng được định giá lại do lợi nhuận của công ty ổn định, điều này khá hiếm trong ngành thủy sản đầy biến động. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu mới cho cổ phiếu FMC là 61.000 đồng/cổ phiếu (tăng từ 41.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 22,7%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

Add your comment

Giấu Tiền An Toàn

Ai cũng biết rằng Lạm Phát theo thời gian sẽ khiến TIỀN mất giá, nhưng đem hết đi Đầu Tư liệu rằng có An Toàn

Kiếm Tiền

Những kinh nghiệm về Đầu Tư, Kinh Doanh, Kiếm Tiền thực tế của chính bản thân mình

Du Lịch

Những địa điểm Du Lịch sẽ không còn thú vị nếu trên hình ảnh một kiểu mà thực tế lại khác hẳn hoàn toàn