VPB (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 44.530 Đồng/cp)

NIM có thể đã tạo đáy trong Q3/2021

Lợi nhuận trước thuế Q3/2021 của VPB chịu ảnh hưởng kép từ NIM giảm đột ngột và chất lượng tài sản suy yếu. Trong khi việc suy giảm chất lượng tài sản là điều đã được kỳ vọng trước do phân khúc khách hàng chính của VPB chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, NIM thấp hơn so với kỳ vọng do tác động của nhiều yếu tố gồm có nợ tái cơ cấu tăng mạnh +141%, cắt giảm lãi suất cho vay và danh mục cho vay được tái cơ cấu theo hướng giảm các khoản có rủi ro cao.

Chất lượng tài sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Phân khúc khách hàng phổ thông (mass) cần nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn và khôi phục khả năng trả nợ bình thường hơn so với các phân khúc khách hàng cao cấp theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, với chi phí vốn dần cải thiện và NIM hồi phục theo thời gian, ngân hàng sẽ có nguồn lực để đáp ứng được áp lực dự phòng ở mức cao. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 ước tính là 15,9 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và 19,6 nghìn tỷ đồng (+ 23% YoY).

Chúng tôi tăng PB mục tiêu ngân hàng mẹ lên 1,7x (từ 1,6x) nhưng giảm đối với FeCredit còn 2x (từ 2,2x) để phản ánh tiến độ phục hồi và triển vọng khác nhau của hai đơn vị. Chuyển cơ sở định giá sang cuối năm 2022, chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 44.530 đồng/cp (từ 39.300 đồng/cp), tiềm năng tăng giá 16%. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với VPB.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị: Phát hành thành công cổ phiếu mới cho nhà đầu tư chiến lược với mức giá cao hơn ước tính.

Yếu tố tác động giảm đối với khuyến nghị: Nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính và nợ tái cơ cấu hồi phục chậm hơn ước tính.

Add your comment

Giấu Tiền An Toàn

Ai cũng biết rằng Lạm Phát theo thời gian sẽ khiến TIỀN mất giá, nhưng đem hết đi Đầu Tư liệu rằng có An Toàn

Kiếm Tiền

Những kinh nghiệm về Đầu Tư, Kinh Doanh, Kiếm Tiền thực tế của chính bản thân mình

Du Lịch

Những địa điểm Du Lịch sẽ không còn thú vị nếu trên hình ảnh một kiểu mà thực tế lại khác hẳn hoàn toàn