TCB (MUA, Giá mục tiêu: 64.000 Đồng/cp)

NIM tăng khi CASA lập đỉnh mới.

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 64.000 Đồng/cp

Tăng: +24%

Giá hiện tại (tại ngày 16/02/2022): 51.600 Đồng/cp

Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với TCB với giá mục tiêu 1 năm là 64.000 đồng/cp dựa trên KQKD 2021 bền vững và triển vọng tăng trưởng tương đối tốt trong 2022. Với ROE cả năm ở mức 21% và CAR là 15%, TCB vẫn là khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 23,2 nghìn tỷ đồng (+47% YoY) nhờ tăng trưởng tín dụng cao nhất toàn hệ thống (+26.5% YTD), NIM tăng đáng kể (+89 bps YoY, do CASA ở mức đỉnh lịch sử), và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh bao gồm khoản thưởng cho bancassurance trong Q4/2021. Năm 2022, chúng tôi ước tính TCB sẽ đạt 27,9 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) lợi nhuận trước thuế. Mức tăng trưởng chậm lại so với 2021 đến từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt và NIM giảm 19 bps.

Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị: Tăng trưởng thị trường bất động sản chậm hơn ước tính và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị: Thoái vốn công ty con và kinh tế phục hồi tốt hơn ước tính.

Add your comment

Giấu Tiền An Toàn

Ai cũng biết rằng Lạm Phát theo thời gian sẽ khiến TIỀN mất giá, nhưng đem hết đi Đầu Tư liệu rằng có An Toàn

Kiếm Tiền

Những kinh nghiệm về Đầu Tư, Kinh Doanh, Kiếm Tiền thực tế của chính bản thân mình

Du Lịch

Những địa điểm Du Lịch sẽ không còn thú vị nếu trên hình ảnh một kiểu mà thực tế lại khác hẳn hoàn toàn