Chuyên mục: Cổ Phiếu Ngon

KDH (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 57.000 Đồng/cp)

Khuyến nghị: KHẢ QUAN Giá mục tiêu 1 năm: 57.000 Đồng/cp Tăng: +10,3% Giá hiện tại (tại ngày 22/12/2021): 51.700 Đồng/cp Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với KDH, đồng thời điều chỉnh tăng 51% giá mục tiêu 1 năm lên 57.000 đồng/cp so với báo cáo trước (tiềm năng tăng giá +10,3%). Ngoài việc định …

VPB (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 44.530 Đồng/cp)

NIM có thể đã tạo đáy trong Q3/2021 Lợi nhuận trước thuế Q3/2021 của VPB chịu ảnh hưởng kép từ NIM giảm đột ngột và chất lượng tài sản suy yếu. Trong khi việc suy giảm chất lượng tài sản là điều đã được kỳ vọng trước do phân khúc khách hàng chính của VPB …

FMC (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 61.000 Đồng/cp)

Khuyến nghị: KHẢ QUAN Giá mục tiêu 1 năm: 61.000 Đồng/cp Tăng: +22,7% Giá hiện tại (tại ngày 22/11/2021): 49.700 Đồng/cp FMC công bố doanh thu thuần đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+0,3% so với cùng kỳ) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 56 tỷ đồng (-19,6% so với cùng kỳ). NPATMI giảm do …

TNH (MUA, Giá mục tiêu: 84.000 Đồng/cp)

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH: HOSE): Lợi nhuận vượt mạnh so với ước tính, với triển vọng tích cực trong năm 2022 Khuyến nghị: MUA Giá mục tiêu 1 năm: 84.000 Đồng/cp Tăng: +60,3% Giá hiện tại (tại ngày 19/11/2021): 52.400 Đồng/cp Luận điểm đầu tư: Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA mạnh đối với …

Giấu Tiền An Toàn

Ai cũng biết rằng Lạm Phát theo thời gian sẽ khiến TIỀN mất giá, nhưng đem hết đi Đầu Tư liệu rằng có An Toàn

Kiếm Tiền

Những kinh nghiệm về Đầu Tư, Kinh Doanh, Kiếm Tiền thực tế của chính bản thân mình

Du Lịch

Những địa điểm Du Lịch sẽ không còn thú vị nếu trên hình ảnh một kiểu mà thực tế lại khác hẳn hoàn toàn